Begravningens musik

Även om din närstående gått bort efter en lång tids sjukdom, är det naturligt att skjuta upp alla tankar på begravning till efter det faktiska dödsfallet. Så länge vi är i livet lever vi. Till slut når vi ändå den punkt då det praktiska kring minnesstunden ska bestämmas, och i det känsliga läge av sorg du befinner dig i kan det kännas trösterikt att veta att du får all hjälp du behöver av den begravningsbyrå du väljer att anlita.

En erfaren begravningsentreprenör som Fenix Begravning besitter stor kunskap från åratal av genomförda begravningsceremonier, och är van vid att hantera kontakt med både kyrka och anhöriga inför en begravning. Det gäller såväl praktiska detaljer som kisttransport och administration, som känslosamma moment som blomsterbeställningar och musikval.

Musik en del av sorgeprocessen

Man,Sitting,On,Stool,In,Dark,Room,Playing,GuitarKanske kunde du prata med din anhörige om formerna kring dennes begravning innan ni tog det sista avskedet. Att välja begravningsmusik tillsammans kan vara till stor hjälp för alla inblandade i sorgearbetet, rapporterar forskare från Kungliga musikhögskolan i Stockholm. De musikaliska melodiernas kraft är vida känd.

”En bra melodi gör oss mindre ensamma”, skriver reporter Martin Nyström i Dagens Nyheter, och menar vidare att vårt gemensamma musikarv ”länkar oss samman i tid och rum”.

Det är alltså inte så konstigt om du upplever det svårt att välja musik till din närståendes begravning. Musikvalet kommer vara ett bestående minne att ha med sig, och naturligtvis vill du känna dig trygg med ditt val. Dra dig inte för att lyfta din osäkerhet med begravningsbyrån, de kan ofta med god underbyggnad säga om du är på rätt spår eller inte.

Flera musikinslag

Svenska kyrkans traditionella begravningsceremoni har vissa fasta musikaliska hållpunkter, som psalmsång och ingångsmusik. Utöver detta kan du själv välja två musikframträdanden, instrumentala eller med solosång.

I takt med att kyrkan moderniserats har även utrymmet för personliga uttryck breddats. Tiden då viss musik avfärdades som ”för profan” är förbi, och du har möjlighet att välja i vilken form du vill att musiken ska framföras. Begravningsbyrån hjälper dig gärna att säkerställa god kommunikation med präst och kantor.

Scroll to top