TV-spelsmusik

Begreppet TV-spelsmusik kan syfta på två olika saker: antingen den musik som förekommer i TV- och dataspel, eller musik som skrivs med inspiration från äldre TV-spel, och ibland också framförs på gamla datorer, gameboys och andra spelkonsoler.

Men vi börjar från början. När arkadmaskinerna kom på 1970-talet hade de ytterst begränsade resurser för att spela upp ljud. Ofta var det ett enskilt chip som omvandlade elektriska impulser från programmets kod till analogt ljud. Det första spelet som hade ett soundtrack som åtföljde spelaren hela tiden var Space Invaders från 1978. Detta soundtrack bestod av en loop på fyra toner, som gick snabbare och snabbare när fiender närmade sig. Två år senare släpptes Rally-X, det första spelet med en melodi som bakgrundsmusik.

När chippen sedan blev mer avancerade blev det möjligt att producera musik i fler kanaler. Därmed kunde man använda sig av befintliga verk, som förvisso behövde kodas, och i vissa fall även arrangeras om. Det första spelet där detta förekom är Segas Carnival från 1980, där man tack vare General Instruments chip AY-3-8910 kunde använda den mexikanske kompositören Juventino Rosas vals Sobre las Olas.
Under 1980-talet utvecklades tekniken snabbt och fler och fler skolade musiker och kompositörer började skriva musik direkt för spel. Flera av dessa kompositörer blev med tiden kända för sina verk, däribland:

  • Miki Higashino
  • Nobuo Uematsu
  • Koichi Sugiyama
  • Hiroshi Kawaguchi
  • Rob Hubbard
  • Martin Galway
  • Ryu Umemoto

Vid 80-talets slut kunde man i Japan köpa kassetter med inspelad TV-spelsmusik. Den hade alltså etablerat sig som en egen musikgenre.
Idag finns det många som fortfarande uppskattar den tidiga TV-spelsmusiken, och som på olika ästt återskapar dess sound och klanger. Ett sätt är att använda gamla datorer, som Amiga eller Commodore 64, för att skapa musik. Det har även utvecklats musikprogram för Game Boy och andra spelkonsoler. Sedan går det naturligtvis också att använda nutidens musikprogram för att skapa soundet, och skapa hela symfonier som låter som gamla TV-spel, eller bara lägga det som ljudeffekter i annan musik.

Scroll to top